Din Hälsokälla

Din Hälsokälla

Hosted av: Martin Fransson

Martin Fransson med gäster delar med sig av våra kunskaper och insikter inom området hälsa. Lär dig nya perspektiv kring Hälsa. Få tips om vad som skall till för att må bra varaktigt över tid med Martin Fransson som...

Avsnitt

Förstå besvär utifrån funktionell neurologi

Funktionell neurologi är ett mycket kraftfullt tillvägagångssätt i mer subtila frågor som konventionell medicin tenderar att tillskriva åldrande eller stress, men de kan verkligen påverka din livskvalitet. De är ofta...
Visa avsnitt

Intervju med Dr Rob Sinnott om Adaptability Research for optimising Health

I detta avsnitt går Dr Rob Sinnott igenom forskning kring vår hälsa och dess potential utifrån ett perspektiv kring vår organisms förmåga till konstruktiv anpassning och vad forskning säger om detta. Och vilka...
Visa avsnitt

Intervju med Dr Heidi Haavik –Kiropraktik och din hjärna

Lär dig om relationen mellan ryggradens funktion och hjärnans funktion och dess effekter på hälsan med Dr Heidi Haavik. Hon är "Vice President Research and Dean of Research at the New Zealand College of Chiropractic....
Visa avsnitt

HjärnBalans och balans i övriga kroppen

Lär dig mer om tester du kan göra själv och tips på hur att balansera hela dig i detta avsnitt. Lär dig mer här. https://welledge.nu/hjarnan-och-balans/ Finn mer information på vår blogg på https://welledge.nu/blogg/...
Visa avsnitt

Vikten av att sätta hjärnan i fokus för sin hälsa

I dagens avsnitt får du lära dig mer om hur viktig din hjärna är för hur du mår och vikten av att få stöd att släppa på ackumulerad stress att må bra fysiskt, emotionellt och mentalt. Samt hur du kan få hjälp på...
Visa avsnitt

Hållningen speglar hur vi mår

I dagens avsnitt får du lära dig mer om hur viktig din hållning är och hur den är kopplad till hur du mår fysiskt, emotionellt och mentalt. Samt hur du kan förbättra din hållning i din vardag. Welledge fokuserar på...
Visa avsnitt

HjärnBalans genom att träna lugn & ro systemet

I dagens avsnitt får du lära dig mer om hur dina frontallober är kopplade till hur du mår fysiskt, emotionellt och mentalt och hur väl du kan fungera även psykosocialt. Och hur stress påverkar denna del av hjärnan och...
Visa avsnitt

Om Integrativ Medicin och Hälsa med Leena Källqvist

I denna episod med Leena Källqvist samtalar vi om Integrativ medicin och hälsa. Om framtidens hälsa samt sår frön för det nya året. Du kan ta del av mer om Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa på...
Visa avsnitt

The effects of Chiropractic Adjustments on Brain function –Interview with Dr Richard Barwell

Dr. Richard Barwell is an inspiration to the field of Neurologically Based Chiropractic. He has pioneered and developed multiple programs capable of moving the searching practitioner to Scientifically backed,...
Visa avsnitt

Rör dig Hjärna –för hjärnbalans och stresshantering

Genom att röra oss varierat balanserar och främjar vi hjärnans kapacitet att samverka mer effektivt. I detta om hjärnbalans får du lära dig förstå vad hjärnans olika delar behöver och hur att nära de med rätt...
Visa avsnitt

Ett Hälsoperspektiv för förbättrad funktion genom Tensegrity & Flöde

I detta avsnitt tas olika perspektiv upp kring hur kroppen fungerar. Och du introducerar att se på kroppen som ett Tensegrity system (Tensional Integrity) med olika flöden, som en vital aspekt för att kunna fungera...
Visa avsnitt

Vad är Hälsa? -Motståndskraft & Anpassningsförmåga

I detta avsnitt pratar Martin Fransson kring vad som gör en person sjuk men inte den andre. Och hur kan se på frågan utifrån perspektivet kring stress, motståndskraften mot stressorer och en funktionell förmåga till...
Visa avsnitt