Förstå besvär utifrån funktionell neurologi

Funktionell neurologi är ett mycket kraftfullt tillvägagångssätt i mer subtila frågor som konventionell medicin tenderar att tillskriva åldrande eller stress, men de kan verkligen påverka din livskvalitet. De är ofta de första tecknen på att din hjärna inte är i sin bästa form.
De vanligaste är trötthet, hjärndimma, förlust av intellektuell skärpa, svårigheter att koncentrera sig eller minnet försvinner (”var lade jag mina nycklar?”), blandning av höger och vänster, minskad förmåga att övervinna stress, förlust av empati för andra, vag känsla av att du är deprimerad eller «blå».

Vi som är kiropraktorer på Welledge i Gamla stan Stockholm arbetar b la med Funktionell neurologi. Om du vill veta mer om funktionell neurologi kan hjälpa dig. https://welledge.nu/funktionell-neurologi/